Procés de participació TRivers: Com està el teu riu i com podem millorar la gestió?

L’objectiu del procés de participació és avaluar l’estat dels rius temporals i proposar mesures per a la seva conservació.

El passat 24 d’octubre va començar el procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’avaluar l’estat dels rius temporals i proposar mesures per a la seva conservació. El projecte TRivers lidera aquesta iniciativa en la qual investigadors i ciutadans se centren en dos aspectes. Primer, fer un diagnòstic dels rius temporals i l’estat dels rius mostrejats al TRivers. I segon, presentació de les mesures vigents al Pla Hidrològic actual per fer un debat i priorització de les mateixes. Les propostes recollides durant aquest procés, que s’allargarà fins a 2018, es traslladaran, no només al participants, sinó també a les administracions competents perquè es puguin incloure en el proper pla de gestió dels rius.

Conques de Catalunya, Xúquer i Ebre

El procés participatiu s’ha estat desenvolupant a sis llocs geogràfics de les conques de Catalunya, el Xúquer i  l’Ebre. Les 24 masses d’aigua mostrejades en el projecte Trivers s’han agrupat en sis grups. Aquestes agrupacions han seguit criteris geogràfics i administratius que inclouen aspectes com el règim hidrològics, impactes detectats (morfològics, hidrològics i de contaminació) i mesures de gestió. Aquesta aproximació permet tenir una variabilitat d’estats hidrològics i ecològics però sobretot permet cobrir de forma equilibrada tots els llocs de mostreig del projecte TRivers.

Els tallers s’han estructurat en tres fases: la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic dels rius, el debat de mesures i per últim una devolució de resultats.

Els tallers s’han estructurat en tres fases: la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic dels rius, el debat de mesures i per últim una devolució de resultats. En alguns casos aquests tallers s’estan fent en diferents jornades, però amb altres, com el cas de Talamanca, només tindrà lloc una sessió. Tota la situació i informació de tot aquest procés se seguirà, tal com l’ha fet fins ara, a través del web i les xarxes socials del TRivers. Aquí ja podeu consultar les primeres actes del procés participatiu i els hi podreu fer un seguiment:

Sortida de camp amb RiuNet

Aquest procés de participació també ha permès provar la darrera versió de l’app RiuNet i fer els últims ajusts. L’app RiuNet ha estat també com una eina fonamental en aquest procés ja que serveix per completar una avaluació hidrològica i ecològica del riu. La nova versió d’aquesta eina incorpora un apartat hidrològic que permet la determinació de l’estat aquàtic, el règim hidrològic i el test d’estat hidrològic. Així, seguint les indicacions de l’aplicació, qualsevol ciutadà pot avaluar d’una forma senzilla i divertida les condicions hidrològiques i ecològiques dels rius del seu entorn. A més, l’usuari pot fer una identificació del valor social, cultural o econòmic del riu que s’estigui avaluant.

El procés de participació també ha permès provar la darrera versió de l’app RiuNet i fer els últims ajusts.