Jornada de networking amb el projecte LIFE Tritó Montseny

Membres de LIFE+ Trivers es van reunir el passat 9 de març amb investigadors de LIFE Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757), un projecte que tracta de millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera. L’objectiu de la reunió va ser trobar connexions entre les dues iniciatives i valorar la manera de millorar el coneixement de la hidrologia dels torrents del Montseny on viu aquest tritó, una espècie d’amfibi endèmic del Parc i l’amfibi més amenaçat de l’Europa Occidental.

L’activitat va incloure una reunió de treball i una visita a diversos torrents on es van debatre les diverses metodologies possibles per al seguiment de les fases i estats aquàtics de aquestes masses d’aigua, a fi de millorar el coneixement de l’hàbitat del tritó.

Els participants de la trobada van ser els investigadors de Trivers Pilar Llorens, Jérôme Latron i Francesc Gallart, de l’IDAEA-CSIC. Sònia Solórzano i Daniel Guinart, del Parc Natural del Montseny, van ser els representants de Tritó Montseny.