Equip

En aquest projecte hi col·laboren dues institucions de recerca —la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)— i dues autoritats de conques fluvials de la regió de la Mediterrània —l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

F.E.M.

Freshwater Ecology and Management research group 

El grup de recerca F.E.M. se centra principalment en l’estudi de l’ecologia de rius, tant bàsica com aplicada. Una de les seves principals activitats és l’estudi d’indicadors biològics per caracteritzar l’estat ecològic de les masses d’aigua. El grup F.E.M. es troba al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, un centre d’investigació líder en biologia marina, oceanografia i limnologia a nivell estatal.

 

Narcís Prat

Maria Rieradevall

Núria Cid

Núria Bonada

U.C.C.+I

Unitat de Cultura Científica i Innovació

En construcció

 

Ester Colominas

Rosa Martínez

Núria Quintana

Margarita Becerra

I.D.A.E.A.

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió se centra en l’estudi dels processos hidrològics superficials i els règims de cabals mediterranis. La major part de la recerca es porta a terme en conques de Vallcebre des de 1987. La investigació duta a terme en conques més grans s’ha centrat principalment en l’estudi dels balanços hídrics i els règims hidrològics. El grup de recerca pertany a l’IDAEA, un centre de recerca espanyol líder en temes d’aigua, contaminació atmosfèrica i química ambiental.

 

Francesc Gallart

Pilar Llorens

Jérôme Latron

ACA

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, fundada el 2000 com a Administració hidràulica de Catalunya, encarregada de la política del Govern en matèria d’aigües i que es fonamenta en els principis de la Directiva marc de l’aigua. L’Agència gestiona i planifica el cicle integral de l’aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l’equilibri de tots els ecosistemes.

Antoni Munné

Carolina Solà

CHJ

Confederación Hidrográfica del Júcar

En construcció

 

Teodoro Estrela

Arancha Fidalgo